Aardappelhandelshuis investeert in eigen kweekbedrijf

Aardappelhandelshuis HZPC in Joure gaat voor ongeveer 1 miljoen euro investeren in het eigen kweekbedrijf in Metslawier. Het geld wordt gestoken in de uitbreiding en modernisering van het gebouw waar ze ziektekeuringen doen.

Die keuringen vinden nu op verschillende plaatsen in het bedrijf plaats en dat wil HZPC gaan concentreren op één plek. De vrijgekomen ruimte wordt benut voor extra kantoren. Dat is ook nodig, want het bedrijf groeit gestaag door.

Bron: Leeuwarder Courant