Aardappelveredelaar HZPC keert € 3,75 dividend uit

Plussen in een moeilijke markt: brutomarge € 41,3 mln; nettoresultaat € 4,5 mln

HZPC Holland bv, wereldleider in aardappelveredeling, maakt bekend dat tijdens de aandeelhoudersvergadering van 8 oktober jl. het dividend op HZPC-certificaten is bepaald op € 3,75. HZPC wist te plussen in een moeilijke markt: de brutomarge over boekjaar 2014/15 is vastgesteld op € 41,3 mln; het nettoresultaat op € 4,5 mln. HZPC is tevreden dat het er in deze markt in is geslaagd zijn doelstelling te realiseren om telers een concurrerende prijs te betalen, en certificaathouders een gezond rendement te bieden.

De prijzen in de Europese consumptieaardappelmarkt waren afgelopen seizoen bijzonder laag. Dat drukte de vraag naar gecertificeerd pootgoed beduidend, in deze voor HZPC belangrijke afzetmarkt. De omzetdaling bleef echter beperkt, omdat HZPC aan risicospreiding doet en steeds meer buiten Europa afzet, waar de omzet wel op niveau bleef. De totale omzetdaling beperkte zich daardoor tot  € 40,7 mln.

Dividendrendement 3,3%

Op 8 oktober jl. hebben de aandeelhouder (de Vereniging HZPC) en de Raad van Commissarissen de jaarrekening besproken en vastgesteld, en een bedrag van € 2,9 mln beschikbaar gesteld voor dividend. Dit resulteert in een dividenduitkering van € 3,75 per certificaat van aandeel, en dat betekent een dividendrendement van 3,3 procent bij een certificaatkoers die het afgelopen jaar steeg van € 93,50 tot € 113,15.

Risicospreiding

De HZPC-strategie voorziet de laatste jaren in risicospreiding. In een moeilijke markt als boekjaar 2014/15 werpt die strategie zijn vrucht af. ”HZPC spreidt zijn risico’s door diversificatie. We richten ons daartoe op het bedienen van geografisch zeer verspreide afzetmarkten en heel verschillende marktsectoren”, zegt HZPC-directeur Gerard Backx. ”HZPC wordt hierdoor steeds minder afhankelijk van de Europese markt. Dankzij diversificatie hebben we ook in het moeilijke seizoen 2014/15 aan ons prijsbeleid en onze verkoopstrategie kunnen vasthouden.”

Backx: ”Het is HZPC´s doelstelling om enerzijds HZPC-pootaardappeltelers een concurrerende prijs te betalen en anderzijds een gezond rendement voor de certificaathouders te realiseren. Daar is HZPC ook in het bijzondere seizoen 2014/15 weer in geslaagd”.

Europees herstel

Financieel overzicht HZPC 2014 - 2015HZPC-directeur Gerard Backx verwacht het komend jaar een herstel van de Europese markt waarvan HZPC zal kunnen profiteren en een hoger resultaat zal boeken. Bij aanvang van het seizoen liggen de prijzen van de consumptieaardappelen op een veel hoger niveau dan een jaar geleden. HZPC gaat ervan uit dat de vraag naar pootaardappelen in Europa daardoor weer licht zal toenemen, terwijl er een vergelijkbare vraag wordt verwacht in de gebieden buiten Europa.