Afschaffen melkquotum niet goed voor imago melkveesector

Het afschaffen van het melkquotum is slecht voor het imago van de melkveesector. Dat zegt de Rijksuniversiteit Groningen.

Boeren gaan met het afschaffen van het quotum uitbreiden en daardoor ontstaat het beeld van megastallen en een groot mestoverschot. Dirk Strijker, hoogleraar plattelandsontwikkeling, is bang dat dit negatief kan uitpakken.

Volgens Strijker moet de regering met nieuwe plannen en regels voor de boeren komen.

Bron: RTV Noord