Congress – Eco innovations from Biomass

Om de klimaatdoelen van 2050 te halen, moeten er grote inspanningen verricht worden in alle sectoren van de economie. Duurzame en milieuvriendelijke producten en processen op basis van biomassa en reststoffen krijgen hierin een belangrijke rol. De bio-economie in de non-food sector loopt in deze innovatieve ontwikkelingen voorop, want hier liggen grote kansen voor bedrijven uit verschillende branches met nieuwe producten en diensten, maar ook met nieuwe klantengroepen en markten.

Het congres presenteert succesvolle bottom-up concepten en actuele doorbraken uit onderzoek en praktijk rond nieuwe ontwikkelroutes, biomaterialen, bioraffinage, nutriëntenterugwinning, algenproductie en paludicultuur. Bedrijven presenteren hun eco-innovatieve productontwikkelingen.

De presentaties worden aangevuld met posterpresentaties, netwerkkansen en discussiefora. Bedrijven, kennisinstituten en onderzoeksinstellingen worden uitgenodigd posters in te dienen en als exposant deel te nemen.

Meer informatie over het programma op 28 en 29 juni a.s. vindt u op de website 3-n.info.