Vergroening op bedrijfs- en regionaal niveau

10 Dec 2015

Het Drents Agro Cluster is een samenwerkingsverband van LTO Noord, PPO-AGV, NOM en Provincie Drenthe en nodigt u uit voor een bijeenkomst rond het thema:

Vergroening op bedrijfs- en regionaal niveau
kansen en uitdagingen

Datum:                 donderdagmiddag 10 december 2015
Tijd:                       13.30 uur (ontvangst vanaf: 13.15 uur)
Plaats:                  Innovatiecentrum Veenkoloniën – Valthermond (Noorderdiep 211)

De ontwikkelingen rondom vergroening gaan hard. In 2015 moeten boeren aan een aantal vergroeningseisen voldoen om in aanmerking te komen voor een deel van de bedrijfstoeslag in het kader van GLB. Daarnaast starten agrarische natuurcollectieven met  een regionale invulling van agrarisch natuurbeheer. Hoe gaat dit werken? Wat zijn de effecten op de biodiversiteit? Hoe aantrekkelijk is het verdienmodel? Vragen die in deze middag aan de orde komen.

Programma van de middag

13.30uur              Opening door dagvoorzitter Pieter de Wolf (Wageningen UR – PPO)

13.40uur              Visie op vergroening in Drenthe, Gedeputeerde Henk Jumelet (Prov. Drenthe)

14.00uur              ANLb (Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer) 2016-2021 uitgevoerd door Agrarische Collectieven – wat is er mogelijk? Bert Wiekema (ANV Drenthe)

14.25uur              Vergroening en agrarische natuurcollectieven – op weg naar een groener GLB, Jan Gerrit Deelen (Ministerie EZ)

PAUZE

15.15uur              Vergroening op het boerenbedrijf – ervaringen en hoe verder? Luink van de Laan (akkerbouwer, lid Drents Collectief en ANV)

15.40uur              Aquatische biodiversiteit – hoe vult het Waterschap dit in? Paul Hendriks (eco-hydroloog Hunze&Aas)

16.10uur              Discussie aan de hand van stellingen

16.45uur              Afsluiting met  drankje en hapje

Het DAC ziet uw aanmelding graag vóór 1 december a.s. tegemoet. Dit kan door een e-mail te sturen naar: otten@greenlincs.nl.

  • Wanneer: donderdag 10 december 2015
  • Waar: Innovatiecentrum Veenkoloniën – Valthermond (Noorderdiep 211)