Agro

Nederland is na de VS de grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld. En Noord-Nederland levert een forse bijdrage aan deze prestatie. De cijfers van het noordelijk agrofood-complex: duizenden bedrijven, 25.000 banen en jaarlijks 6 miljard euro voor onze economie. De komende jaren draait het in de agrosector om het sluiten van ketens, een duurzame werkwijze en het doorontwikkelen van de productiviteit om onze concurrentiekracht te behouden.

Nevenstromen = nieuwe markten

De Agrosector speelt continu in op de vraag van de markt en de samenleving. Gezonde voeding is een leidraad en duurzaamheid is steeds belangrijker in de sector. Ook is de focus gericht op nevenstromen. Wat vroeger reststoffen waren, blijkt steeds vaker een bruikbare grondstof. Tot aan het spoelwater toe! Vrijwel elk agrarisch product heeft een bron aan nieuwe mogelijkheden in zich. Voor de foodsector zelf, maar ook voor medicijnen, geurstoffen en kunststoffen bijvoorbeeld. In nauwe samenwerking met de Food- en groene chemiesector vinden agrarische ondernemers nieuwe afzet. Dit sterkt het perspectief van agrariërs- waaronder juist veel jonge boeren die graag ondernemend te werk gaan en op zoek zijn naar nieuwe markten. Melkveehouders, bieten- en tomatentelers, aardappelboeren en alle andere agrariërs staan aan de bron van de productie voor steeds meer bedrijven en industrieën.

Stijgende vraag

Volgens de FAO (Food and Agriculture Organization van de VN) stijgt de vraag naar landbouwproducten in 2050 naar 70 tot 100% van de opbrengst van 2010. De hoge productiviteit van de Nederlandse agrosector is wereldwijd toonaangevend. Die positie willen we behouden! De driehoek overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven werkt samen aan een verantwoorde intensivering en aan de ontsluiting van nieuwe toepassingen van agrarische producten.

AgroAgenda voor sterke noordelijke agrosector

De  vraag waar we in Noord-Nederland voor staan is hóe. Hoe kunnen we productieverhoging combineren met gezonde producten en een duurzame werkwijze? Wat levert de hoogste toegevoegde waarde? Greenlincs heeft het initiatief voor de AgroAgenda genomen. Een succes, met inzet van grote en kleine bedrijven en een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Juist doordat we optrekken in noordelijk verband kan de AgroAgenda ook inspelen op dringende, sterk regionaal bepaalde, kwesties als verzilting en bodemdaling.