AgroAgenda Noord-Nederland

AgroAgenda logo

Samen weten we meer dan één. Vooral: samen kúnnen we meer dan één. Dat is de dragende visie van de AgroAgenda Noord-Nederland. Met de AgroAgenda Noord-Nederland slaan we de handen ineen om het agro-succes van het noorden te versterken en onze relatie met de samenleving te bestendigen. We zetten in op verduurzaming via innovatie voor een betere wereld en een grotere concurrentiekracht.

Meer inhoudelijke informatie vindt u op de website van de AgroAgenda.