Agenda voor de Veenkoloniën

De Gronings-Drentse Veenkoloniën hebben tot op de dag van vandaag te maken met een hardnekkige sociaaleconomische positie. De aanpak hiervan zal ongetwijfeld met inzet op diverse fronten moeten plaatsvinden. De Agenda voor de Veenkoloniën heeft de potentie om, zij het op incidentele basis en vooral met inzet van bestuurlijke contacten, een wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de sociaal-economische problematiek in het gebied en daarmee ook het imago te leveren.

Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën

Het nieuwe Europese landbouwbeleid gaat voor grote veranderingen zorgen in de Veenkoloniën. Om tijdig op die veranderingen in te kunnen spelen hebben de Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen hun verantwoordelijkheid genomen en gezamenlijk het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 opgesteld. Doel van dit programma is om vanuit de bestaande kracht en dynamiek aan vernieuwing en versterking te werken van het gehele agro-complex in de Veenkoloniën. Met dit programma wordt voor ruim 40 miljoen euro geïnvesteerd in innovaties in de veenkoloniale landbouw. Inmiddels zijn er 65 innovatieprojecten in uitvoering en wordt er met toepassing van de POP3-regeling een aantal majeure projecten ontwikkeld die naar verwachting begin 2016 van start gaan.

Op de website www.innovatieveenkolonien.nl vindt u meer informatie over deze projecten. Tevens kunt u op deze website terecht voor gegevens van contactpersonen, maar ook nieuws en agenda-items zullen worden geplaatst.