Partners AgroAgenda

Wij als noordelijke agro- en foodsector (agrarische ondernemers, bedrijven in de toelevering en verwerking, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen) zijn er samen met de drie noordelijke provincies van overtuigd, dat met een gezamenlijke noordelijke aanpak een krachtige impuls kan, maar ook moet , worden gegeven aan de ontwikkeling in de richting van een biobased economy. Samen staan we voor de AgroAgenda:partners-agroagenda-2016