Bijeenkomst Precisielandbouw – resultaten IJkAkker

In het project IJkAkker is de afgelopen vier jaar hard gewerkt aan het praktijkrijp maken van nieuwe toepassingen op het gebied van precisielandbouw. Het kloppende hart van het project werd gevormd door een viertal IJkpercelen in het noorden des lands waarop veel sensorwaarnemingen zijn verzameld en waarop toepassingen zijn gevalideerd. Tijdens de slotbijeenkomst van 28 januari jl. stonden niet alleen de resultaten van het project centraal, maar werd ook een doorkijk gegeven naar de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van de precisielandbouw. De heer
Rijzebol benadrukte tijdens de bijeenkomst dat de samenwerking tussen bedrijven het kloppende hart van IJkAkker vormt.

Het complete verslag van de slotbijeenkomst kunt u hier teruglezen.