Biobased Economy & Groene Chemie

Alle ingrediënten zijn aanwezig om van Noord-Nederland een Biobased-regio op Europees niveau te maken. We combineren een sterke AgriFood-sector met volop innovatieve bedrijvigheid in de -steeds meer groene- Chemie. Dat leidt tot nieuwe ketens en producten. Daarbij hebben we een open oog  voor cross-sectorale samenwerking met andere topsectoren als Water, Energie en Health. Ook onze infrastructuur biedt steeds meer biobased-mogelijkheden. Greenlincs zorgt voor de groei van Biobased in de noordelijke economie.

Biobased in Noord-Nederland

Noord Nederland heeft voortvarend koers gezet op het brede terrein van de biobased economy. Met een eigen huisleverancier om de hoek: de agrarische sector. Hoe meer bekend wordt over de mogelijkheden van zuivel, of van plantinhoudstoffen, hoe meer delen van die producten bruikbaar zijn. Het levert groene grondstoffen voor uiteenlopende biobased producten en productieprocessen, van Farma tot Food en Vezelchemie. Dit verwaarden van groene grondstof leidt er idealiter toe dat  alle bestanddelen gebruikt worden. Er is steeds meer mogelijk: kijk naar de ontwikkeling van de Eemsdelta, de vezelchemie in Emmen en bijvoorbeeld het zuivelcluster in Friesland.

Zowel innovatieve MKB-bedrijven als de grote internationaal opererende ondernemingen in Noord-Nederland werken in de richting van biobased. Zij worden omringd door gespecialiseerde kennis(-instellingen) voor het vaak vakgebied-overschrijdende onderzoek dat nodig is om groene grondstoffen te ontsluiten. Dat onderzoek leidt tot kennis over nieuwe stoffen en tot kennis over nieuwe toepassingen van bekende stoffen. Het leidt ook tot -soms zeer verrassende!- samenwerking tussen verschillende soorten bedrijven.

Regionale kracht

De groei van biobased en de inzet daarbij op het sluiten van ketens, leidt ook tot een zekere mate van regionalisering van de economie.  Juist daarom is het van belang ons ook in de regio te organiseren. Daarbij maakt elke regio graag gebruik van de eigen kracht: in Groningen en Drenthe wordt biobased in één adem genoemd met de (groene) chemie en agro, in Fryslân ligt de combinatie naar watertechnologie en zuivel. Ook zijn er in de noordelijke provincies verrassende combinaties naar energie, Healthy Ageing en sensortechnologie. De overheden spelen steeds meer in op economische mogelijkheden die biobased onze regio biedt en hebben Greenlincs mogelijk gemaakt.