Biologische melkveehouders draaien goed jaar

Anders dan hun conventioneel opererende collega’s hebben biologische zuivelboeren een relatief goed jaar achter de rug. Waar de ‘normale’ melkprijs over heel 2015 met liefst 22 procent daalde in vergelijking met 2013 en 2014, daalde de prijs voor biologisch geproduceerde melk met slechts 3,5 procent ten opzichte van vorig jaar en steeg hij zelfs in vergelijking tot twee jaar geleden.

De forse prijsdaling in de ‘gewone’ melkveesector heeft er volgens de Rabobank toe geleid dat zo’n 17.000 Nederlandse melkveehouders met liquiditeitsproblemen kampen. De 383 biologische melkveebedrijven staan er, ondanks de hogere kosten, een stuk beter voor. FrieslandCampina verhoogde de prijs voor hun melk zelfs naar 52 cent, de hoogste garantieprijs voor biologische melk tot nu toe.

Het verschil tussen de ‘gewone’ en de biologische melkveehouder is voornamelijk een resultaat van het verschil in markt. De biologische melkboeren doen vooral zaken in Noordwest-Europa, waar de vraag naar biologische zuivel toeneemt. Ondertussen is de vraag naar gewone zuivel wereldwijd afgenomen, terwijl er door de opheffing van quota meer geproduceerd wordt.

Bron: Leeuwarder Courant