Boeren hebben weer meer vertrouwen

Het vertrouwen van de boeren in hun economische situatie is het afgelopen kwartaal licht gestegen. Melkveehouders en varkenshouders werden optimistischer. In de glastuinbouw daalde het vertrouwen licht, maar dat lag ook al op een relatief hoog peil.
LTO Nederland, het ministerie van EZ en LEI Wageningen UR maakten weer een inventarisatie van het vertrouwen.

In de melkveehouderij zijn nog steeds lage melkprijzen, maar de verwachting is wel dat de markt weer gaat aantrekken. De pluimveehouders kregen meer vertrouwen door een aantrekkende markt. Het vertrouwen van akkerbouwers is stabiel. Varkenshouders hadden weinig vertrouwen en het peil is ook nu nog laag.

Bron: Leeuwarder Courant