Bouw van uitbreiding Dairy Campus is gestart

Afgelopen vrijdag is de bouw van de uitbreiding van de Dairy Campus van start gegaan. Er wordt voor 40 miljoen euro geïnvesteerd in het innovatie-, onderwijs- en onderzoekscentrum voor de melkveehouderij.

De Dairy Campus wil nationaal en internationaal toonaangevend worden. Doel is om de zuivelsector te borgen voor de toekomst.

Bron: Leeuwarder Courant