Convenant belooft minder lichthinder

LTO-organisaties en Milieufederaties in Groningen en Friesland hebben maandag een convenant ondertekend waarin ze toezeggen dat de melkveestallen in beide provincies in 2022 geen lichtvervuiling meer veroorzaken.

In de overeenkomst staat onder andere dat er tussen elf uur ’s avonds en acht uur ’s ochtends geen lampen mogen branden. Ook zijn afspraken gemaakt over afschermkappen en de maximale sterkte van lampen.

De partijen hopen dat gemeenten deze eisen meenemen als ze in de toekomst vergunningen afgeven.

Bestaande melkveehouders met een stal met lichthinder krijgen het advies voor 2022 maatregelen te nemen. Friese boeren kunnen gebruik maken van een stimuleringsregeling. Daarvoor is 100.000 euro beschikbaar.

Er zijn bij de Milieufederaties diverse klachten binnengekomen over de lichthinder. Het licht bevordert de vruchtbaarheid van de koeien.

Bron: Leeuwarder Courant