Dairy Campus heeft 125 hectare grond nodig

De Dairy Campus in Leeuwarden heeft snel zo’n 125 hectare aan landbouwgrond nodig. De grond is nodig om het melkveebedrijf uit te kunnen breiden. De campus bouwt aan een stal voor 500 melkkoeien en moet z’n grondareaal uitbreiden voor voerwinning en om meer mest af te kunnen zetten.

De Dairy Campus heeft nu 225 hectare grond, maar streeft naar een areaal van 350 hectare. De provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden hebben toegezegd te helpen met de zoektocht. Er komt zelfs een speciale werkgroep.

De Dairy Campus lijkt dit jaar af te stevenen op een verlies omdat de melkprijs laag ligt. Zorgen zijn er omdat er wordt bezuinigd op middelbaar onderwijs, waardoor de school mogelijk minder leerlingen en cursisten krijgt. De noordelijke overheden steken de komende jaren zo’n 20 miljoen euro in de Dairy Campus.

Bron: Leeuwarder Courant