Dairy Campus wordt nu ook echt zichtbaar

De Dairy Campus  begint nu ten zuidwesten van de stad Leeuwarden zichtbaar te worden. Er komt straks een nationaal leer-, kennis- en innovatiecentrum van de melkveehouderij te staan. De Campus wordt een broeinest van studenten, ondernemers, onderzoekers, melkveehouders en buitenlandse bezoekers.

Er waren bij de Wageningen Universiteit al langer plannen voor een praktijkschool in Leeuwarden voor de melkveehouderij. Er werd echter besloten om van ‘Leeuwarden’ een nationaal kenniscentrum te maken, met internationale uitstraling. De Dairy Campus kon op veel belangstelling rekenen van de noordelijke overheden. Ze staken gezamenlijk 20 miljoen euro in het project.

In de Campus wordt praktijkonderzoek gedaan. Daarbij zijn melkveehouders betrokken, die samenwerken met studenten en onderzoekers. Duurzame melkveehouderij en ‘smart dairy farming’ zijn twee van de speerpunten van de Dairy Campus. Ook zijn er andere pijlers. Zo komt er een educatieprogramma en is er ruimte voor ‘praktijkleren’.

Vlakbij Leeuwarden wordt nu druk gebouwd aan een centrale melkstal, drie onderzoeksstallen. Ook komt er een hoofdgebouw met ontvangstruimtes en leslokalen. De Campus moet volgend jaar klaar zijn. Dan is 10 hectare bebouwd op een grondareaal van 300 hectare. De Campus krijgt 40 werknemers en verzorgt zo’n 550 koeien. De Campus zet in op 10.000 bezoekers per jaar, waarbij veel delegaties uit het buitenland zullen komen.

Bron: Leeuwarder Courant