Daling melkprijs zet door

De prijs voor een kilo melk is opnieuw gedaald. FrieslandCampina heeft zijn melkprijs voor juni vastgesteld op 30,5 cent per kilo. Dat is 3,5 cent minder dan in maart en liefst 11,5 cent minder dan een jaar geleden.

Volgens het grootste zuivelconcern van Nederland daalt de melkprijs omdat er door de afschaffing van de melkquotering in april meer melk wordt aangeboden terwijl de vraag niet meegroeit.

Bron: Leeuwarder Courant