De boer wordt steeds ‘slimmer’

Boeren worden steeds slimmer en maken meer gebruik van techniek, data, internet en andere ICT-oplossingen. Dat zal blijken tijdens de Holland WebWeek Groningen, waar ‘agri’ één van de acht thema’s is.

Boeren moeten steeds meer monden vullen en willen hun land zo efficiënt mogelijk verbouwen of een zo groot mogelijke opbrengst behalen met hun vee. Nieuwe technieken kunnen daarbij helpen.

Zo kunnen sensoren bijvoorbeeld voorspellen wanneer een koe tochtig is. Die loopt dan namelijk veel en een stappenteller verraadt dat en boer kunstmatige inseminatie kan toepassen op het moment dat de koe vruchtbaar is. Landbouwers weten op hun beurt nu veel beter hoe vruchtbaar hun grond is. Nieuwe technieken, zoals het in kaart brengen van het land met drones, helpen ze met het op de millimeter nauwkeurig zaaien. Op vruchtbare stukken grond kunnen ze daardoor ook meer zaaien wat de opbrengst ten goede komt.

De nieuwe en snelle ontwikkelingen zorgen er echter wel voor dat boeren ook snel achterlopen na een grote investeringen. Feit is wel dat er veel data wordt verzameld en dat dit continu leidt tot nieuwe oplossingen.

Tijdens de Holland WebWeek moet duidelijk worden wat inmiddels allemaal mogelijk is en hoe de toekomst van de boeren eruit kan komen te zien. De WebWeek, een groots online- en ICT-festival, vindt plaats van 16 tot en met 19 september.

Bron: Dagblad van het Noorden