Digitaal platform voor en door melkveehouders

Cowlinq biedt grip op omzet en aanwas

Meer transparantie en inzicht in het hele proces rondom de aan- en verkoop van rundvee. Is er een melkveehouder die dat niet zou wensen? Waarschijnlijk niet. En dus wacht de Friese start-up Cowlinq, een participatie van de NOM, ongetwijfeld een mooie toekomst. Cowlinq is een onafhankelijk digitaal platform, voor en door melkveehouders, dat slimme oplossingen biedt om meer rendement te behalen.

Het kopen en verkopen van rundvee. Voor melkveehouders is het een belangrijk onderdeel van hun vak. En er komt nogal wat bij kijken. Zeker wanneer ze streven naar een hoog rendement. Maar worden alle mogelijkheden in dit digitale tijdperk wel optimaal benut? ‘Absoluut niet’, zegt Chris van den Berg, ‘de aan- en verkoop van rundvee kan vele malen makkelijker, sneller en vooral transparanter. Nog te vaak is er een gebrekkig inzicht in bijvoorbeeld de kwaliteit en de gezondheidsstatus van het dier en de betreffende veehouderij. ’ Vandaar dat hij Cowlinq oprichtte, een online veeservice voor en door melkveehouders. Cowlinq, dat opereert vanuit Leeuwarden, is een onafhankelijk digitaal platform waar gebruikers rundvee kunnen kopen en verkopen en waar hen bovenal meer grip op omzet en aanwas wordt geboden.

Meerwaarde

‘Wij spelen in op de groeiende behoefte aan transparantie en duidelijkheid’, vertelt Van den Berg. ‘Voor alle partijen in de keten, van het primaire melkveebedrijf tot aan de vleesverwerking. Want hoewel Cowlinq in eerste instantie bedoeld is voor melkveehouders, doen natuurlijk ook veehandelaren en vleesverwerkers er hun voordeel mee.’ De meerwaarde ligt vooral in het beschikbaar stellen van alle relevante informatie, met uitzondering van de gegevens van de eigenaar. Zo worden de databases van gerenommeerde partijen als I&R, VKI, GD en CRV op een innovatieve manier op het platform gebundeld. ‘Gebruikers hebben hierdoor direct een actueel inzicht in onder meer de prijzen, het stamboek, de gezondheidsstatus van koe en melkveehouderij, de productiegegevens en de levenscyclus’, verduidelijkt Van den Berg.

Doortastendheid

Cowlinq biedt dus slimme oplossingen om met lagere kosten meer rendement te behalen. Daarbij wordt het hele proces rondom de aan- en afvoer van het vee door het platform gefaciliteerd. Van het transport en de facturatie tot de afmeldingen. ’ Om de financiering, de bouw en verdere groei van de onderneming mogelijk te maken was Van den Berg op zoek naar een geschikte samenwerkingspartner. Uiteindelijk werd gekozen voor de NOM. Niet in de laatste plaats omdat de organisatie over veel kennis en expertise in de IT in combinatie met de agrarische sector beschikt. ‘De NOM was onder de indruk van ons businessplan en toonde zich bereid om verder in ons bedrijf te duiken en de marktkansen te bestuderen ’, vertelt Van den Berg. ‘De doortastendheid waarmee dat gebeurde was voor mij doorslaggevend om voor de NOM te kiezen. ‘

Enorme stappen

Om tot een samenwerking te komen moest de NOM uiteraard ook voor Cowlinq kiezen. De eerste contacten verliepen in elk geval prima. ‘Maar ook het verdere verloop van het proces was buitengewoon constructief’, benadrukt Laurens Kruize, Investment Manager van de NOM. ‘Ik wist al vrij snel dat we serieus met Cowlinq verder wilden. Er staat gewoon een uitstekende basis, zowel qua mensen als wat betreft de techniek achter het platform. Maar waar het natuurlijk om gaat is hoe deze doorgaans traditionele markt op Cowlinq gaat reageren. Om daar een indruk van te krijgen heb ik zorgvuldig onderzoek gedaan. Natuurlijk, ik merkte een verschil tussen de nieuwe en de oude generatie. De één is gewend aan digitale middelen, de ander kijkt liever even de kat uit de boom. Maar in de kern waren ze allemaal erg nieuwsgierig. Logisch, want op relevante gebieden wordt bij de aan- en verkoop van rundvee alle gewenste transparantie geboden. Als melkveehouder kun je dan enorme stappen maken. Daarom weet ik zeker dat de markt het gaat oppikken. Voor de NOM reden om in Cowlinq te participeren.’

Verdere groei

Inmiddels telt Cowlinq circa 100 actieve gebruikers. Naar verwachting zal dat aantal op korte termijn snel toenemen. Het door de NOM verstrekte kapitaal wordt onder meer gebruikt om de fundering verder te verstevigen, om zo het platform klaar te stomen voor verdere groei in de Benelux en Duitsland.

website Cowlinq