Doorbraak in precisielandbouw dankzij NemaDecide Geo

Onder grote belangstelling heeft Agrifirm onlangs NemaDecide Geo gelanceerd. Het vernieuwde adviessysteem geeft besmettingen van landbouwgrond met plantparasitaire aaltjes (nematoden) nu ook weer op een geografische kaart. Aardappeltelers kunnen daardoor besmettingen met aardappelmoeheid, veroorzaakt door het aardappelcystenaaltje, in een vroeg stadium gemakkelijk opsporen en vervolgens uiterst gericht aanpakken.

De geschiedenis begint met de ontwikkeling van NemaDecide AM, een initiatief van onder andere Greenlincs met Noord-Nederlandse financiering. NemaDecide Geo komt voort uit een samenwerking tussen een aantal kweekbedrijven, handelsbedrijven in pootgoed, de inspectie- en certificeringsinstantie NAK Agro en Wageningen UR. Eerder leverde die samenwerking al NemaDecide AM en NemaDecide Plus op. Die eerste was alleen bestemd voor de beheersing van het aardappelencystenaaltje en in de Plus-versie kunnen telers ook de aanwezigheid van het maïswortelknobbelaaltje (chitwoodi) en het wortellesie-aaltje monitoren.

Nieuw in NemaDecide Geo is de mogelijkheid om bemonsteringsuitslagen weer te geven op een geografische kaart. Hierdoor kunnen de aaltjes sneller en gerichter bestreden worden. Daarnaast is het met NemaDecide Geo mogelijk om de bemonstering van een perceel digitaal aan te vragen. Dat scheelt de teler veel administratieve rompslomp.

Ook faciliteert de gratis online app kennisdeling. Gebruikers kunnen ervoor kiezen hun gegevens te delen met kennis- en keuringsinstanties als NAK Agro, Crop-R en BLGG Agroxpertus, alsook met leveranciers, pachters en andere partijen.

In de betaalde abonnementsversie van NemaDecide Geo kunnen telers verder vooruit kijken. Zo kunnen ze onder meer zien wat het effect van bepaalde resistente aardappelrassen is en welk effect het gebruik van granulaat heeft op de detectiekans van de besmetting. Door hierop in te spelen, kan op het besmette perceel sneller weer effectief worden verbouwd.

Momenteel wordt gewerkt aan een uitbreiding van NemaDecide Geo, waarbij ook chitwoodi en het wortellesie-aaltje worden toegevoegd. Dan wordt het ook mogelijk om mengbesmettingen te monitoren.

Bron: Nieuwe Oogst