Downloads & Informatie

Belangrijk voor Greenlincs: gebruik maken van elkaars expertise en kennis delen. We opereren in een wereld die door cross-sectorale samenwerking verder komt. Dat betekent ook dat onze kennis van verschillende kanten komt. En dat veel mensen willen weten hoe andere sectoren zich ontwikkelen, welke aanknopingspunten er zijn, wat-waar gebeurt. Daarom bieden we hier een overzicht met relevante links, en downloads met achtergrondinformatie. Voor iedereen die wil weten wat de ontwikkelingen in de agro-, food- en biobased-sector zijn.

BIOBASED

Lezen over Biobased Economy

Hieronder staan enkele prettig leesbare publicaties voor iedereen die wil weten wat biobased economy is en een goed overzicht van de biobased-ontwikkelingen in Nederland, Europa en wereldwijd, met tal van praktijkvoorbeelden:

 • PDF 9: Strategie voor een Groene Samenleving, biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy (Gele boekje van de WTC/BBE)
 • PDF 10: De biobased economy in Noord-Nederland (Groene boek NOM)
 • Download: http://bureaudehelling.nl/publicatie/de-bio-based-economy
 • Download: publicatie uit andere hoek, nml….
 • Download (wordt gestuurd): Biobased voor dummies (via Noordtij). Op de site van Noordtij staat onder blog ‘Biobased voor dummies’, grotendeels gebaseerd op nieuwste publicatie van de WTC/BBE. Greenlincs kan deze gebruiken, als pdf met Noordtij-opmaak. Zie: http://www.noordtij.nl/blog
 • PDF 11: Special Biochemie, Financieel Dagblad, maart 2014

 Voorbeelden van Biobased Economy in Noord-Nederland

Er gebeurt veel op het terrein van Biobased in Noord-Nederland. Verschillende projecten en initiatieven hebben informatiemateriaal gemaakt. Hieronder staan een aantal als download:

 • Download 2: Brochure: ‘Drenthe prominent en succesvol in biobased innovatie’
 • Download: Eemsdelta…

AGRIFOOD

Lezen over AgriFood

Agro en Food zijn nauw verweven. Wie wil weten wat actueel is in de AgriFood sector, landelijk en in noordelijk Nederland, leest deze twee specials:

 • Download 12: Special Agro & Food, Financieel Dagblad, september 2013
 • Download 13: Special Agri & Food, Dagblad van het Noorden, 2013

 Europese landbouwhervormingen

De agrarische sector moet aan de slag om de ingrijpende hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, met minder bedrijfstoeslagen en marktondersteuning, op te vangen. De AgroAgenda zet daarom in op rendabele, duurzame productie in harmonie met een waardevol landschap en de samenleving. Op weg naar meer marktwerking.

 • Download:  GLB 2014-2020

GREENLINCS: EUROPA, TOPSECTOREN EN REGIO

De inzet van Greenlincs sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Europa 2020, bij het nationale topsectorenbeleid en bij de regionale innovatiestrategie voor slimme specialisatie RIS3 van Noord-Nederland. Downloads voor meer informatie:

 • Download: Europa 2020
 • Link of Download: Topsectorenbeleid Nederland (Noord-Nederland?)
 • Link of Download: RIS3;  http://www.snn.eu/ris3/ (alle RIS3-docs verzameld)
 • Energy Valley heeft een roadmap bio energy etc… . wie heeft deze?

FACTS & FIGURES VAN BIOBASED EN AGRIFOOD IN NOORD-NEDERLAND

Info verzamelen, docs samenstellen en teksten schrijven. Zo mogelijk op maat van Noord-Nederland. Heeft de NOM infographics, staatjes, diagrammen etc?

Aanvullende bronnen:

(doorklikken naar de respectievelijke topsectoren voor meer info en downloads)

Tekst van de onderste bron, deze tekst kan zonder bewerking op de site voor de eerste versie van Facts & Figures Biobased Economie & Groene Chemie in Noord-Nederland

Groene bedrijven staan niet in de bestanden bij het CBS of de KvK, dat maakt deze branche lastig inzichtelijk en daar wilden we verandering in brengen. De resultaten tonen dat Noord-Nederland zeer actief en kansrijk is op het gebied van de groene economie met in totaal 233 bedrijven en 69 kennisorganisaties waarvan de bedrijven voor ruim 4,5 miljard aan omzet draaien in de biobased economy. Samen geven ze aan ruim 25.000 mensen een baan.

Gjalt de Jong, hoofddocent strategie RUG, vult aan: ‘Groningen is hierin koploper met 136 bedrijven en organisaties met 11.000 banen en bijna twee miljard omzet. Drenthe staat op een tweede plaats met 105 bedrijven en organisaties die bijna 5.000 banen opleveren en een omzet van bijna 850 miljoen. Op de derde plek volgt Friesland met 51 bedrijven en organisaties waar ruim 10.000 mensen werken en waar ruim 1,7 miljard omzet wordt gedraaid.’

Tekst voor een summiere eerste versie van Facts & Figures AgriFood in Noord-Nederland

Nederland is -na de Verenigde Staten- wereldwijd dan ook de tweede exporteur van Agri & Food producten. De Agri & Food sector verzorgt 48% van de Nederlandse export van goederen.

De Agrifoodsector is van vitaal belang voor de noordelijke economie. De regio telt duizenden landbouwbedrijven en honderden ondernemingen die land- en tuinbouwproducten verwerken of er producten voor op tafel van maken. Circa 25.000 banen omvat de sector, die een toegevoegde waarde levert van circa 6 miljard euro aan de noordelijke economie.