Drenthe steekt 11 miljoen in plannen voor natuurvriendelijke melkveehouderij

De provincie Drenthe stelt 11 miljoen euro beschikbaar om de melkveehouderij in de provincie te verduurzamen. Hiervoor hebben LTO Noord, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer een Groenmanifest opgesteld.

In dat manifest staat omschreven wat er moet gebeuren om van de Drentse melkveesector de meest natuurvriendelijke van Nederland te maken. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en andere voor het milieu schadelijke stoffen. Dit moet in 2020 grotendeels gerealiseerd zijn.

De 250 Drentse melkveebedrijven worden in de plannen ondersteund bij het opstellen van een duurzaam bedrijfsplan.

Bron: Dagblad van het Noorden