Drentse boeren kunnen collectief subsidie aanvragen

Drentse boeren kunnen nu gezamenlijk subsidies aanvragen voor agrarisch natuurbeheer. Door dit samen te doen, houden ze er meer aan over. Drenthe is de eerste provincie waar boeren collectief een subsidieaanvraag kunnen indienen. Eerder moesten boeren individueel hun natuursubsidies aanvragen. Door het collectief te doen blijft van elke euro tachtig cent over voor de boer, eerder was dat maar zestig cent.

Met het geld kunnen boeren hun percelen natuurlijker inrichten. Bijvoorbeeld door de randen van het land in te zaaien met akkerbloemen of door een sloot meanderend te maken. Het gaat om maatregelen waarvan flora en fauna profiteren.

Bron: RTV Drenthe