Drones kunnen belangrijke rol spelen in landbouw

Onbemande vliegtuigjes kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de land- en tuinbouw. Momenteel wordt op verschillende locaties in Nederland al met cameradrones gewerkt die onkruiddruk, ziektes en het stikstofgehalte van gewassen in de gaten kunnen houden.

Door op deze wijze nauwkeurig data te verzamelen, kan fors bespaard worden op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Op de Wageningen University wordt volop onderzoek gedaan naar de toepassingen van de ‘unmanned aerial vehicles’ (UAV’s).

Bron: Dagblad van het Noorden