Duurzamer boeren blijkt lucratief

Het kan voor veehouders behoorlijk lucratief zijn om duurzaam te boeren. Boeren die aandacht hebben voor de gezondheid van hun koeien en ze ook minder snel laten slachten, kunnen daar financieel voordeel uit halen. Ook is het beter voor het milieu. Dat zei hoogleraar Henk Hogeveen van de WUR in Wageningen op een symposium bij Hogeschool Van Hall Larenstein

Volgens Hogeveen valt er vooral veel te winnen met een langere levensduur van de koeien. Dat is te bereiken door meer aandacht aan de gezondheid te besteden en door de dieren niet te snel af te voeren. Door de koeien langer te melken, vallen de opfokkosten per liter melk lager uit. Die kosten worden door veehouders nogal onderschat, zegt Hogeveen.

Volgens Hogeveen worden er vaak dieren afgevoerd als ze na enkele maanden nog niet drachtig zijn. ,,Boeren moeten niet na enkele cycli ophouden met insemineren. De kans dat ze alsnog drachtig worden is best groot en levert uiteindelijk meer geld op.”

Veehouders die minder jongvee aanhouden, werken ook duurzamer. ,,Doordat er minder kalveren grootgebracht hoeven te worden, vermindert ook de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk.”

Bron: Friesch Dagblad