Eerste mono-vergister in Hinnaard in gebruik

Melkveehouder Pieter Heeg in Hinnaard neemt dinsdag de eerste mono-vergister van ons land in gebruik. De openingshandeling wordt gedaan door minister Kamp van Economische Zaken. De melkveehouder gaat met zijn vergister biogas produceren, waarmee zo’n veertig huishoudens van gas en stroom kunnen worden voorzien.

Een mono-vergister produceert minder gas dan een co-vergister, maar heeft wel als voordeel dat er veel minder bijproducten hoeven te worden gebruikt. Het methaan, lachgas en de broeikasgassen in drijfmest worden in de vergister omgezet in biogas.
Minister Kamp wil dit soort vergisters stimuleren, omdat ze een bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen. De verwachting is dat Kamp dinsdag bekend maakt dat hij subsidie beschikbaar stelt voor 200 van dit soort vergisters. Zuivelconcern FrieslandCampina maakt zich daar sterk voor en geeft ook een vergoeding aan boeren die investeren in een mono-vergister.

Boeren kunnen zich dan ook bij het concern melden als ze mee willen doen in het project. Daarvoor moeten ze wel minimaal 150 koeien hebben en aan weidegang doen. FrieslandCampina heeft daarvoor de corporatie Jumpstart opgericht.

Bron: Leeuwarder Courant