Eerste projectresultaten Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën gepresenteerd

Op dinsdag 2 december jl. vond een bijeenkomst plaats over de 65 innovatieprojecten van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën. Tijdens de bijeenkomst in het Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond namen ruim 100 deelnemers kennis van de (eerste) projectresultaten en inspireerden zij elkaar om door te gaan met de innovatie-ontwikkeling in de Veenkoloniën.

Van bijna alle projecten is een poster met resultaten gepresenteerd. Deze posters zijn gebundeld in een reader die aan alle aanwezigen is uitgedeeld. Heeft u hem gemist? De reader is online in te zien op www.InnovatieVeenkolonien.nl.

Deze geslaagde en inspirerende middag heeft een goed beeld gegeven van de diversiteit aan projecten en de enthousiaste inzet van de betrokken ondernemers. Ook is er doorgepraat over de verdere uitvoering van het Innovatieprogramma vanaf 2015 en de jaren daarna. Kortom: een zeer inspirerende middag die in 2015 zeker een vervolg krijgt!

Bent u nieuwsgierig naar een indruk van de middag? Een foto-impressie van de bijeenkomst is te vinden op deze website.

Bron: InnovatieVeenkoloniën