European Milk Board waarschuwt voor chaos en malaise

Volgens de European Milk Board, de koepelorganisatie voor nationale melkveehoudersvakbonden, moet de Europese Commissie ingrijpen in de zuivelsector om chaos en malaise te voorkomen. Er zijn volgens de organisatie maatregelen nodig die ervoor zorgen dat boeren niet de dupe worden van het nieuwe vrije markt-beleid dat op 1 april ingaat.

De European Milk Board pleit onder andere voor een melkindex waarin de melk- en kostprijs in worden verwerkt. Als die index onder een bepaald niveau daalt, zou de Europese Commissie melkveehouders moeten oproepen hun productie te temperen. Mocht dat geen effect hebben, dan moet er een bonus-malus-systeem komen, waarin boeren die wel gehoor geven aan de oproep een bonus krijgen en zuivelboeren die dat niet doen een heffing krijgen. Als laatste redmiddel kan volgens de Milk Board eventueel nog een verplichte reductie vanuit Brussel worden opgelegd.

Bron: Leeuwarder Courant