Food

Noord-Nederland heeft zeer sterke kaarten in handen met de internationaal opererende  voedselverwerkende industrie in de regio, zeker in combinatie met het hoogwaardig onderzoek door de kennisinstellingen. De noordelijke landbouw en veeteelt levert direct aan multinationals als Avebe, Cosun/Suikerunie en Friesland Campina. Hier ontstaan ook mooie kansen voor het MKB in de Foodsector. De noordelijke Foodsector heeft al tal van nieuwe producten op de markt gebracht en nog veel meer in ontwikkeling.

Internationaal sterk

Het Nederlands-Duits grensgebied, inclusief Friesland, is dan ook het centrum van de Europese Foodsector. Noordelijk Nederland levert daar een forse bijdrage aan. De sterke agrarische sector als huisleverancier, internationale bedrijven, slimme marketing, productinnovatie en ondernemend MKB zijn de bouwstenen van deze positie. Zo hebben we hier een reeks internationaal toonaangevende ondernemingen in de zuivel, suiker, zetmeelindustrie en voedingsmiddelen. Denk aan Koopmans meelfabrieken, vlaaienbakkers, salade makers etc. Daarnaast zijn er nog de vele machinebouwers en tal van bedrijven in de dienstverlenende sector die deel uitmaken van het Agrifood-complex.

Food: Agro meets Biobased

In de Foodsector vindt de vertaling plaats van biobased-mogelijkheden van Agro-producten. Op dit moment wordt heel veel onderzoek gedaan naar de groene grondstoffen uit de landbouw, tuinbouw en veeteelt. Suikerbieten en zetmeelaardappelen bijvoorbeeld, zijn inmiddels zover ontleed dat steeds minder verloren gaat als afval. Van bietenloof tot aardappelvruchtwater, overal zitten waardevolle stoffen in. Voor de Foodsector zelf, en voor andere bedrijven waarmee de Foodsector nieuwe ketens vormt. De Noord-Nederlandse Foodsector loopt voorop in onderzoek én toepassing van die nieuwe kennis. Zo levert nieuwe zuivelkennis productinnovaties op voor gezonde voeding, bijvoorbeeld voor baby’s en voor ouderen. Die inzet op gezondheid is een belangrijke drive in de hele Foodsector, soms expliciet maar vaak ook vaak ongemerkt voor de consument. Biobased speelt een grote rol in de nieuwe mogelijkheden.