Friese studenten ontwikkelen serious game voor veehouderij

Studenten van de opleiding Game Design aan het Friesland College werken aan een serious game voor de veehouderij getiteld ‘ De boerderij van de toekomst’. Veertig landbouwstudenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden hebben voor de game thema’s aangedragen die volgens hen van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering in de veehouderij.

Het is de bedoeling dat de game gebruikt gaat worden door landbouwstudenten aan Van Hall Larenstein en mbo-studenten van het Nordwin College. Door de keuzes die zij in het computerspel maken, krijgen ze inzicht in hoe je een rendabele en duurzame veehouderij organiseert. Volgens het Friesland College geeft een game daarin meer inzicht dan leerboeken.

‘De boerderij van de toekomst’ moet over ongeveer acht maanden klaar zijn.

Bron: Friesch Dagblad