Friesland is meest koerijke provincie van Nederland

Friesland telt de meeste koeien van alle Nederlandse provincies. Het is volgens de Nederlandse Zuivelorganisatie ook de provincie waar de melkveestapel het snelste wordt uitgebreid in de aanloop naar het opheffen van het melkquotum op 1 april aanstaande.

Friesland telde vorig jaar 281.000 koeien. In aanloop naar de opheffing van het melkquotom groeide de Fries jongveestapel met liefst 10.5000 naar ruim 223.000 pinken en kalveren.

Bron: Leeuwarder Courant