Friesland wil lichtuitstoot koeienstallen verminderen

De provincie Friesland wil een einde maken aan de lichtvervuiling die wordt veroorzaakt door melkveestallen. Volgens landbouworganisatie LTO Noord zijn er in de provincie zo’n 300 koeienstallen die in het duister te veel oplichten. Volgens zowel het Friese provinciebestuur als LTO Noord kan de lichtuitstoot van de stallen al met een relatief kleine investering van 2000 tot 3000 zo’n 80 tot 95 procent  worden verminderd.

Bij de meeste bedrijven zijn simpele aanpassingen als het lager hangen van lampen of deze van kappen te voorzien al voldoende, aldus een door de provincie gesubsidieerd onderzoek. In dat onderzoek hebben dertien Friese melkveebedrijven in anderhalf jaar tijd hun lichtuitstoot fors verminderd.

Het provinciebestuur wil daarom nu 400.000 euro beschikbaar stellen om ook andere melkveehouders te ondersteunen bij het nemen van maatregelen. Zij zouden op die manier tot 40 procent van hun investering terug kunnen krijgen.

Bron: Leeuwarder Courant