FrieslandCampina verlaagt melkprijs

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina keert zijn melkveehouders in oktober 37 cent per kilo melk uit. Dat is één cent minder dan in september.

De daling heeft een aantal oorzaken. Zo speelt de Russiche boycot op Europese landbouwproducten een rol en is ook de toename van de wereldwijde melkproductie van invloed op de prijs.

Ondanks de prijsverlaging blijft 2014 een topjaar voor de melkveehouderij. De gemiddelde melkprijs over de eerste 10 maanden komt uit op 40,63 cent per kilo; ruim 2 cent meer dan vorig jaar.

Bron: Leeuwarder Courant