Green Deal Natuurvezels in de startblokken

De Green Deal Natuurvezels is rond. Op 4 februari a.s. ondertekenen de deelnemende partijen een intentieverklaring voor samenwerking en wordt de aftrap gegeven voor vier natuurvezelpilots.

De Green Deal Natuurvezels heeft de ambitie om op basis van de potentiële marktvraag naar regionale productie van hennep en vlas nieuwe rendabele vormen van samenwerking te organiseren. Gestart wordt met vier pilots voor de inzet van hennep voor veevoer, textiel, bouwmaterialen en composieten.

Pilot Veevoer

De pilot Veevoer is gericht op het telen van vezelhennep als ruwvoer voor melkkoeien. In het najaar wordt het gewas op het land geoogst. De geoogste hennep wordt afgezet aan melkveehouders, bij voorkeur in de teeltregio.

Pilot Textiel

De pilot Textiel zet in op de toepassing van bastvezel van hennep als grondstof voor textiel. Doel is de haalbaarheid vast te stellen of hennepvezel zodanig kan worden bewerkt dat er hoogwaardige garens van kunnen worden gesponnen.

Pilot Bouwmateriaal

Met de pilot Bouwmateriaal willen de deelnemers een verdienmodel ontwikkelen voor de productie en afzet van hennepblokken als bouwmateriaal. Hennepsteen wordt wel hennepbeton of hempcrete genoemd en bestaat uit een mortel van hennepscheven, kalk, water en een bindmiddel. De productie van (kalk)hennepsteen heeft een aanzienlijk lagere ecologische voetafdruk dan baksteen en gangbare bouwblokken. Bouwblokken van kalk en hennepscheven leggen CO2 vast en zijn composteerbaar.

Pilot Composieten

De pilot Composieten heeft betrekking op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor composietmaterialen op basis van natuurvezels. Biobased composieten dienen als alternatief voor onder meer metaal, hardhout, glasvezel, polyester, plastics en andere op fossiele bronnen gebaseerde kunststoffen.

Deelnemers

De Green Deal is een samenwerkingsovereenkomst van 13 partijen, waaronder Pantanova (projectleider), Dun Agro, Vandinter Semo en StexFibers.

Download de intentieverklaring die op 4 februari a.s. getekend gaat worden.

Bron: www.agro-chemie.nl