Drents Agro Cluster

Netwerken in Drenthe – gebruik het Drents Agro Cluster!!   Een groot aantal bedrijven in Drenthe heeft zich verbonden aan het Drents Agro Cluster. Provincie Drenthe, Greenlincs, PPO-AGV (Innovatiecentrum Veenkoloniën) en LTO Noord willen de betrokken bedrijven en organisaties langs deze weg met elkaar in contact brengen. Als doelstellingen zijn geformuleerd: Versterking van het netwerk […]

Lees meer

Farming for non-farmers

Farming for non-farmers brengt chemie en agrosector bij elkaar ‘Er gloort een mooi toekomstperspectief’ “Betrek de agrarische sector vroegtijdig bij je biobased plannen.” Die boodschap gaf Hubert Spruijt mee aan de chemische industrie tijdens het seminar ‘Farming for non-farmers’, op de boerderij van zijn ouders in Waddinxveen. Het Agro-Papier-Chemie platform had de bijeenkomst georganiseerd. Deze […]

Lees meer

Green PAC

Green PAC is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten. Zij initiëren en faciliteren ‘businessdriven‘ kennisontwikkeling. Binnen Green PAC wordt toegepast onderzoek gedaan, kennis ontwikkeld en worden (versnelde) innovaties gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en bedrijven in de kunststofindustrie. Door gebruik te maken van de verschillende faciliteiten die Green PAC […]

Lees meer

The Unbeatable Beat: Beets to Polymers

In het Beets to Biopolymers-project wordt hard gewerkt om nieuwe materialen te ontwikkelen op basis van bestanddelen van de oer-Nederlandse suikerbiet. Het onderzoek richt zich op toepassingen voor huishoudelijke apparaten en antennes. Suikerunie en Philips werken binnen dit project samen met sterke kennisinstituten als de RUG, Maastricht University, ASTRON en API. De voorgeschiedenis in een […]

Lees meer

Ondernemersinitiatief

Op zoek naar een dwarsdoorsnede van ondernemersinitiatief en recente ontwikkelingen in de agrosector? Bekijk dan de presentaties van de sprekers op de landelijke AgriFood Top 2014, de posterpresentaties van zeer uiteenlopende PPS-initiatieven en interviews met sprekers. http://www.tki-agrifood.nl/agrifoodtop-2014 deel: op Twitter op Facebook op Google+

Lees meer

Pure Oorsprong Bloem: gesloten keten!

Koninklijke Koopmans Meel werkt samen met Maatschap Jensma. Deze akkerbouwer op het Bildt in Friesland heeft een partij bakwaardig tarwe gerealiseerd voor de Fryske Echte Bakkers. Die kunnen nu écht streekbrood bakken. Zo is een regionale, gelsloten keten gevormd. De samenwerking startte vanuit de Stichting Veldleeuwerik. Hier werken agrarische ondernemers en hun afnemers aan verduurzaming […]

Lees meer

Internationale samenwerking biobased economy

De samenwerking tussen ondernemers, onderzoek, overheid en onderwijs voor de Greenlincs-sectoren krijgt vorm in de regio. Dat geldt voor Nederland, maar ook voor onze buurlanden. Om de biobased economy en de nauwe afstemming met ondermeer de AgriFoodsector op volle kracht te krijgen, is het van belang dat regio’s onderling samenwerken, zowel op nationaal als op […]

Lees meer

Food for Healthy Ageing

Houvast voor ondernemers in de foodsector: de agenda ‘Food for Healthy Ageing’ van het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN). Hierin staan de thema’s en technologieën op een rijtje die volgens deskundigen de beste marktkansen bieden. Met als uitgangspunt de sterktes van het Noorden! Voor meer informatie over HANNN kunt u kijken op www.hannn.eu. deel: op […]

Lees meer
Tomaten

Biobased Zuidoost Drenthe

In biobased-kringen is het al langer bekend: Zuidoost Drenthe timmert aan de weg. De regio mikt op valorisatie hoog in de waardepiramide en investeert in toegepast onderzoek.

Lees meer
Pagina 2 van 3123