aardappelruggen; precisielandbouw bron HZPC

Innovatie Veenkoloniën

Het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 is het eerste resultaat van samenwerking tussen AVEBE, ANOG (Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen), LTO Noord en de Agenda voor de Veenkoloniën om te bereiken dat de landbouw in de Veenkoloniën in 2020 een vitale sector is en blijft. De belangrijkste doelen per 2020 van het Innovatieprogramma zijn: • Rendement: naar 15 ton […]

Lees meer
Groente Source Groente & Fruit Bureau (HTK 2013)

Carbohydrate Competence Center

In het internationaal toonaangevende Carbohydrate Competence Centre in Groningen werken kennisinstellingen, bedrijven en overheid samen aan excellent vraaggestuurd wetenschappelijk koolhydratenonderzoek. Over veel meer dan aardappels. Met resultaat in € en fte!

Lees meer
Suikerbieten bron Green Chemistry Campus (HTK 2013)

AgroAgenda Noord Nederland

De agrosector is een belangrijke pijler onder de noordelijke economie. De AgroAgenda Noord-Nederland is vanuit de sector samen met tal van betrokken partners opgesteld. Doel: het succes van het noorden versterken door innovatie en verduurzaming. Dit is ondernemersinitiatief, onderzoek en nieuwe samenwerking voor nu en voor de toekomst. De AgroAgenda is een initiatief van Greenlincs.

Lees meer
Pagina 3 van 3123