Links

Noord-Nederland: wat gebeurt waar?

BIOBASED IN NOORD-NEDERLAND

Groningen
www.provinciegroningen.nl/uitvoering/werken-en-ondernemen/innovatief-actieprogramma-groningen/biobased-economy

Fryslân
www.mooizofryslan.nl

Drenthe
www.biobaseddrenthe.nl
www.ikdrenthe.nl

Biobased in de praktijk

www.groningen-seaports.com/Home/tabid/2090/language/en-US/Default.aspx
www.ecomunitypark.com/informatie/biobased-society/toepassing
www.a7westergo.nl

AGRO IN NOORD-NEDERLAND

www.ltonoord.nl

De projecten van de AgroAgenda:
www.dairycampus.nl/nl/Home.htm
www.innovatieveenkolonien.nl/over-innovatie-veenkolonin
www.cccresearch.nl/nl/

FOOD IN NOORD-NEDERLAND

www.food-circle.nl

ONDERZOEK EN ONDERWIJS IN NOORD-NEDERLAND

www.biobrug.nl
www.cccresearch.nl
www.greenpac.eu/nl
www.stendenpre.com

BEDRIJFSLEVEN

AVEBE: www.avebe.nl
FrieslandCampina: www.frieslandcampina.com
Cosun: www.cosun.nl
KNN: www.knnadvies.nl
Bioclear: www.bioclear.nl
Noordtij: www.noordtij.nl

INITIATIEVEN

Biobased Society

Biobased heeft impact op de samenleving, van wet en regelgeving tot infrastructuur en van consumentenproducten tot  ruimtelijke ordening. Dat vraagt om afstemming en kennis van zaken.
www.biobased-society.nl

Netwerken, ketens en activiteiten in het Noord-Nederland

De website van voorheen CODIN, met een overzicht van organisaties en activiteiten op het terrein van duurzaamheid in Noord-Nederland
www.noordenduurzaam.nl/

Crossover- initiatieven die meerdere sectoren bestrijken

www.eemsdeltagreen.nl

NETWERK GREENLINCS

Greenlincs werkt samen met andere (cluster)organisaties in Noord-Nederland:
Healthy Ageing Network: www.hannn.eu
Wateralliance: www.wateralliance.nl
Energy Valley: www.energyvalley.nl
NV NOM: www.nom.nl/topsectoren/chemie

SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)
In het SNN werken Drenthe, Fryslân en Groningen samen. Doel is het versterken van de noordelijke economie. Dit met name door het verstrekken van subsidies.
www.snn.eu

Websites Water
Centre of Expertise Water Technology: www.cew-leeuwarden.nl
Centre of Excellence for sustainable water technology: www.wetsus.nl
Water Alliantie Leeuwarden: www.wateralliance.nl

Mist u nog een link? Laat het ons weten via secretariaat@greenlincs.nl!