‘Groei melkveestapel leidt niet tot groei mestoverschot’

Als de melkproductie in Noord-Nederland toeneemt, hoeft het mestoverschot niet mee te groeien. Dat zegt het advies- en accountantskantoor Accon AVM. Het kantoor deed in opdracht van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe onderzoek naar de vraag of een groei van de melkveestapel en daarmee de melkproductie leidt tot een groei van het mestoverschot.

Verschillende zuivelfabrieken in het Noorden breiden hun productiecapaciteit fors uit. Daarnaast wordt volgend jaar het Europese melkquotum opgeheven. Dat biedt noordelijke melkveehouders de kans om veel meer melk te gaan verkopen. Daarbij kan volgens Accon AVM binnen de mestnormen gehandeld worden, maar dan moeten boeren wel alle mogelijkheden van de verschillende stoffen in de mest (ammoniak, fosfaat, stikstof) optimaal gaan benutten.

Bron: Dagblad van het Noorden