Groningen en Drenthe door Brussel aangewezen als voorbeeldregio voor groene chemie

De provincies Groningen en Drenthe zijn door de Europese Unie gezamenlijk aangewezen als voorbeeldregio voor de ontwikkeling van een groene chemiesector, waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van biologische grondstoffen. De provincies gaan deel uitmaken van een netwerk van groene regio’s, verspreid over Europa.

Volgens de Drentse gedeputeerde Henk Brink biedt de toegekende status veel voordelen. ‘Het maakt ons als regio in Brussel zichtbaarder. Daadoor krijgen we gemakkelijker aansluiting bij allerlei initiatieven en subsidieprogramma’s’, zo zegt hij in het Dagblad van het Noorden.

Daarnaast heeft de EU toegezegd de uitverkoren regio’s bij te staan met onderzoek en advisering. Daarnaast wordt bekeken hoe de noordelijke chemieclusters grootschalige investeringen kunnen gaan uitlokken. Zowel het chemiecluster in Delfzijl, dat vooral op basischemie is gericht, als het meer in vezel- en polymeerchemie gespecialiseerde cluster in Emmen worden daarom doorgelicht op ontwikkelingsmogelijkheden.

Groningen-Drenthe werd samen met vijf andere Europese regio’s gekozen uit 28 aanmeldingen. Volgens gedeputeerde Brink is de uitverkiezing een erkenning voor de inspanningen op het gebied van de groene chemie die de clusters in de afgelopen jaren hebben geleverd.

Bron: Dagblad van het Noorden