Gronings en Fries brouwgerst voor Schotse whiskyproducent

In ieder geval 15 akkerbouwers uit Groningen en Friesland gaan brouwgerst kweken voor een Schotse whiskybrouwer. De consumptie van whisky is wereldwijd stijgende en om de productie te laten meegroeien is meer brouwgerst nodig dan in Schotland kan worden gekweekt. De Noord-Nederlandse kleigronden zijn uitermate geschikt voor de teelt van het gewas.

De Schotse whiskybrouwer benaderde daarom moutproducent Holland Malt in de Eemshaven. Die schakelde vervolgens land- en tuinbouwcoöperatie Agrifirm in. Die laatste heeft de animo onder noordelijke akkerbouwers gepeild en heeft tot nu toe 15 akkerbouwers bereid gevonden het brouwgerstras Oddyssey te verbouwen. Gezamenlijk hebben zij een areaal van ruim 175 hectare akkergrond.

Het doel is om uiteindelijk 250 hectare van het brouwgerst te gaan telen. Om meer akkerbouwers te interesseren wordt op donderdag 29 januari een informatiebijeenkomst georganiseerd bij de Friese whiskyproducent Us Heit in Bolsward.

Bron: Dagblad van het Noorden