Grote conferentie in Leeuwarden over stadslandbouw

n zeventig internationale experts komen donderdag en vrijdag bijeen in Leeuwarden op een conferentie over stadslandbouw. Steeds meer wetenschappers zien de voordelen van stadslandbouw. Het kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de voedselvoorziening, het levert vers en gezond voedsel op voor arme mensen in sloppenwijken en het kan oude stadswijken een boost geven.

aan hogeschool Van Hall Larenstein, is voorzitter van de conferentie. Hij is net terug uit Rio de Janeiro waar het met twee studenten een zelf ontworpen voedseldak in een sloppenwijk bezocht. Roggema hoopt dat de conferentie een nieuwe kijk geeft op stadsontwikkeling. Er wordt nu nog vaak gestreefd naar een compacte, energiezuinige stad maar volgens de lector worden de voordelen van een stad met een rol voor landbouw steeds groter.

Bron: Dagblad van het Noorden