´HZPC betaalt bijna vijf procent boven prognoseprijs´

HZPC Holland bv, wereldleider in aardappelveredeling, betaalt zijn pootgoedtelers in de Nederlandse pool € 28,81 per 100 kilo over Oogst 2014. Deze definitieve uitbetalingsprijs is concurrerend en ligt 4,8 % boven de prognoseprijs van € 27,50 die HZPC begin maart van dit jaar bekend maakte. De uitbetalingsprijs werd gedrukt door de lage consumptieaardappelprijzen in Europa, die duidelijk zijn achtergebleven bij voorgaande jaren. Dit effect wordt deels gecompenseerd door de overzeese handel, die dit jaar wederom goed is verlopen. Met zijn prognoseprijs stelde HZPC dit jaar de norm, die met de huidige definitieve uitbetalingsprijs nog eens licht wordt overstegen.

De pootaardappelmarkt is een cyclische markt. Gedurende de laatste vijf jaar zijn er hoge pootgoedprijzen uitbetaald. De prijs van Oogst 2014 is lager in dit vijfjarig perspectief, maar is zeker niet de laagste in een meerjarig perspectief. De gemiddelde hectareopbrengsten over alle telers in Nederland waren iets boven het meerjarige gemiddelde. HZPC telers realiseren over de Oogst 2014 een gemiddelde financiële opbrengst . Deze ligt duidelijk hoger dan die van Oogst 2011 en 2009, maar lager dan die van de topjaren Oogst 2013 en 2010, en iets lager dan die van Oogst 2012.

De gemiddelde prijs over alle rassen komt op basis van herfstlevering voor de potermaat van klasse E uit op € 28,32 per 100 kilo vóór kwekersafdracht en exclusief btw. De telers telen en leveren de klasse S tot en met A. De gemiddelde prijs over al deze klassen komt uit op € 28,81, omdat er relatief meer aardappelen in de hogere klassen worden geteeld en afgeleverd, waar hogere prijzen voor worden betaald. Naast de uitbetalingsprijs, ontvangen de telers vergoedingen voor het opslaan en voor het opzakken van de aardappelen die in deze prijzen buiten beschouwing zijn gelaten.

De marktsituatie

Directeur Gerard Backx: “De Europese en overzeese handel hebben beide grote invloed op de uitbetalingsprijzen. De  prognoseprijs was goed, gegeven de marktomstandigheden. Begin maart bestond er grote onzekerheid over het verloop van het verkoopseizoen. Door de lage prijs van consumptieaardappelen is er gedurende het gehele seizoen duidelijk minder pootgoed verkocht in Europa. Overzees hebben we goede export kunnen realiseren. De prijs voor het bovenmaats pootgoed is dit jaar lager omdat die van deze consumptieaardappelprijzen wordt afgeleid. De uitbetalingsprijs ligt nu 4,8 % hoger dan de prognoseprijs en is concurrerend. Dat is goed nieuws voor onze telers. Binnen HZPC streven we ernaar de prognose- en uitbetalingsprijs dicht bij elkaar te laten liggen.”

Ondanks de politieke situatie in een aantal landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, heeft HZPC daar vrijwel overal handel kunnen drijven en goede zaken kunnen doen. Binnen de dit jaar moeilijke Europese markt, heeft HZPC haar aandelen in de deelmarkten kunnen behouden en zelfs kunnen uitbreiden. Dat de totale markt toch beduidend kleiner was, komt doordat vooral Zuid-Europese telers minder areaal hebben uitgeplant, en doordat telers aanzienlijk meer eigen, ongecertificeerd pootgoed hebben geplant.

Uitbetalingsprijzen buiten Nederland

Rond deze periode van het jaar bepaalt HZPC ook de telersprijzen voor zijn telers in de andere HZPC-productiegebieden binnen Europa. De omstandigheden voor die prijzen verschillen van de  Nederlandse. Maar de lagere Europese afzet, heeft ook invloed op de uitbetaling aan deze niet Nederlandse HZPC-telerpools.