HZPC boekt record omzet en brutomarge en keert € 7 dividend uit

HZPC, wereldleider in aardappelveredeling, maakt bekend dat tijdens de aandeelhoudersvergadering van 5 oktober jl. de geconsolideerde netto-omzet over het boekjaar 2016/17 is vastgesteld op € 318,5 miljoen. De brutomarge bedraagt € 59,3 miljoen en het nettoresultaat komt uit op € 8,5 miljoen.

Het dividend op HZPC-certificaten is bepaald op € 7 en ligt hiermee € 1,25 hoger dan vorig jaar en € 2 boven het vijfjaarsgemiddelde. Met deze netto-omzet en brutomarge boekt HZPC historische records. Het nettoresultaat is alleen over 2013/14 hoger geweest.

De overname van de activa en pootaardappelactiviteiten van KWS Potato en een acquisitie in Rusland, dragen bij aan de hogere HZPC-jaarcijfers. Daarnaast is de groei te danken aan het voortdurend groeiende pootgoedareaal en de daaruit voortvloeiende toenemende pootgoedproductie en -handel.

tabel verkocht pootgoedHZPC Holding bereikte het afgelopen jaar een mijlpaal met 800.000 ton aan verkochte pootaardappelen (ook in licentie).

Gerard Backx, CEO van HZPC Holding zegt: ”De volumestijging is slechts deels het gevolg van de gedane acquisities, maar vloeit bovenal ook voort uit de voortdurende autonome groei in de diverse werkgebieden van HZPC.”

Terugblik en toekomstperspectief

Het afgelopen jaar is een uitstekend jaar geweest voor HZPC, de aangesloten telers en certificaathouders. Backx: ”Het uitstekende resultaat stelt HZPC in staat om verder te investeren in bestaande en nieuwe markten, in nieuwe veredelingstechnieken en in de productontwikkeling. De investeringen in die activiteiten zijn het afgelopen jaar al gestegen conform plan en goede resultaten als deze stellen ons in staat verder te innoveren en expanderen.”

tabel resultaten

Voor het jaar 2017/18 verwacht HZPC wereldwijd een lichte stijging van het totale volume. Dit zal gepaard gaan met een lagere marge dan afgelopen boekjaar, veroorzaakt door de lage Europese consumptieaardappelprijzen en de als gevolg daarvan krappere markt voor gecertificeerd pootgoed.

HZPC´s investeringen in markten, veredeling en producten blijven volgens plan stijgen, waardoor het nettoresultaat 2017/18 duidelijk lager zal uitkomen dan in 2016/17. Wel verwacht HZPC de financiële doelstelling voor voldoende rendement op het eigen vermogen te behalen. Jaarlijkse winstfluctuaties passen bij de cyclische aardappelmarkt.

Dividendrendement 4,2%

Op 5 oktober jl. hebben de aandeelhouder (de Vereniging HZPC) en de Raad van Commissarissen van HZPC Holding b.v. de jaarrekening besproken en vastgesteld, en een bedrag van € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld voor dividenduitkering. Dit resulteert in een dividend van € 7 per certificaat van aandeel, wat staat voor een dividendrendement van 4,2 procent bij een certificaatkoers van € 165,65 (juni 2017). De eerstvolgende beursdag waarop de koers opnieuw wordt vastgesteld is op 3 november 2017.