Internationale samenwerking biobased economy

De samenwerking tussen ondernemers, onderzoek, overheid en onderwijs voor de Greenlincs-sectoren krijgt vorm in de regio. Dat geldt voor Nederland, maar ook voor onze buurlanden. Om de biobased economy en de nauwe afstemming met ondermeer de AgriFoodsector op volle kracht te krijgen, is het van belang dat regio’s onderling samenwerken, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Daarom is vanuit Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen het initiatief voor het samenwerkingscluster BIG-C genomen. Dit is in mei 2014 van start gegaan.

Nederland wordt vertegenwoordigd door BE-Basic Foundation. Hier nemen ondermeer de Noord-Nederlandse partijen RUG, Bioclear en FrieslandCampina aan deel.

Vind hier meer informatie:

<Link BE-Basic Foundation: http://www.be-basic.org/>

<Link nieuwsbericht: http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/internationaal-cluster-bevordert-samenwerking-biobased-economy?ns_service=mail&ns_robot=partner-mailplus&ns_mail_uid=aWkunBDJyvJX3G4&ns_mail_job=31206690&ns_mchannel=nieuwsbrief&ns_source=do&ns_linkname=internationaal-cluster-bevordert-samenwerking-biobased-economy>