Innovatieproject BIOCAB afgerond

Op 1 juli 2014, na 3,5 jaar, is het innovatieproject BIOCAB afgerond. BIOCAB onderzocht hoe je nuttige stoffen kunt winnen uit biomassa en ze kunt aanwenden voor uiteenlopende producten. BIOCAB werd aangestuurd door het Dutch Biorefinery Cluster. Dit project is opgericht om grondstoffen uit biomassa en natuurlijke afvalstromen te halen. Met als partners universiteiten, bedrijven en landbouworganisaties. BIOCAB werd mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Pieken in de Delta en de Provincie Groningen.

BIOCAB bestond uit de deelprojecten BioSyn, BioNPK en BioFib. BioSyn had tot doel om op biologische wijze (fermentatie) waardevolle chemicaliën uit rest- en afvalstromen te winnen. BioFib beoogde vezels te ontsluiten uit biomassa. BioNPK richtte zich op de terugwinning van de mineralen stikstof(N), fosfaat (P) en kalium (K) uit reststromen. Die mineralen zouden vervolgens als meststof gedoseerd terug naar de akker kunnen. Hieronder vindt u de eindrapporten en in het eindartikel nog vier interviews over BIOCAB en de deelprojecten, gelardeerd met enkele quotes van deelnemers.

Eindrapport BioFib
Eindrapport BioNPK
Eindrapport Biosyn
BIOCAB Eindartikel