Inschrijving voor Seed Money Projecten agri- en foodsector geopend

Op 16 februari is de inschrijvingsperiode voor Seed Money Projecten van start gegaan. Mkb-bedrijven uit de agrifoodsector kunnnen via dit project van het Topconsortium voor Kennis en Innnovatie (TKI) Agri & Food (financiële) steun krijgen bij het vormen van internationale samenwerkingsverbanden voor innovatieve projecten.

Het initiatief is bedoeld om in te spelen op de internationale kansen die er liggen voor veel kleinere innovatieve mkb’ers. Zij beschikken vaak over kennis die wereldwijd inzetbaar is, maar hebben vaak niet de slagkracht om aan die internationale vraag te voldoen.

In totaal is voor acht aanvragen 50.000 euro gereserveerd. Aanvragen kunnen worden ingediend op de website van TKI Agri & Food en worden beoordeeld door de themacommissie Internationaal van het Topconsortium.

De methode heeft zich in het verleden al bewezen. Zo kwamen in 2014 alle Publiek-Private Samenwerkingsprojecten (PPS) met een positieve beoordeling voort uit het Seed Money-initiatief.

Bron: TKI Agri & Food