Kamp stelt 150 miljoen beschikbaar voor monovergisters

Minister Kamp stelt 150 miljoen euro beschikbaar voor ruim tweehonderd monovergisters. Boeren kunnen daarmee energie opwekken uit mest.

Nederland heeft met andere landen afgesproken dat in 2020 14 procent van de energie duurzaam opgewekt moet worden. De monovergisters moeten daaraan een bijdrage leveren.

FrieslandCampina heeft collectief subsidie aangevraagd. Het zuivelconcern hoopt dat aan het einde van het jaar 200 boeren meedoen.

FrieslandCampina mikt op een gegarandeerde opbrengstprijs van 12,5 cent per kWh. Daarnaast krijgen boeren een bonus van 1,75 cent per kWh voor co2-reductie.

Het zuivelconcern is er veel aan gelegen een succes te maken van de monovergisters. Volgens topman Roelof Joosten verstevigt het de concurrentiepositie van het bedrijf. “We verlagen onze CO2-voetafdruk en daar zijn grote afnemers als Unilever en Nestle zeer van gecharmeerd.” Om het de boeren zo makkelijk mogelijk te maken heeft FrieslandCampina daarom een dienstverlenend bedrijfsonderdeel opgericht.

Bron: Dagblad van het Noorden