Koers HZPC-certificaat passeert de 100-eurogrens royaal

HZPC Holland bv, wereldleider in aardappelveredeling, maakt bekend dat tijdens de halfjaarlijkse beursdag op vrijdag 14 november jongstleden, de prijs van HZPC certificaten is vastgesteld op € 102,85 (gedaan, bieden). Van de 783.725 uitstaande certificaten werden er 13.474 verhandeld. De koers is voor de 10e maal met de maximale 10 procent gestegen. Voor het eerst sinds de eerste uitgifte van HZPC certificaten in het jaar 2000, passeerde de certificaatprijs de 100 eurogrens. Afgelopen maand oktober keerde HZPC een historisch hoog dividend uit van € 7,50 per certificaat, over boekjaar 2013/2014. De koersstijging weerspiegelt een voortdurend vertrouwen van de certificaathouders in HZPC Holland.

HZPC organiseert tweemaal per boekjaar, in november en mei, een beursdag waarop certificaatgerechtigden de prijs vaststellen en certificaten verhandelen. Certificaatgerechtigden zijn de wereldwijd bij HZPC aangesloten pootaardappeltelers en HZPC–medewerkers in de tien landen waar HZPC bedrijven of deelnemingen heeft. De prijs kan per beursdag maximaal 10 procent stijgen of dalen. De eerste certificaten verhandelde HZPC in het boekjaar 1999/2000 tegen een prijs van € 24,00. Sindsdien is jaarlijks ook dividend uitgekeerd. Het dividend over het boekjaar wordt tijdens de aandeelhoudersvergadering in oktober vastgesteld. Vermelde koerscijfers zijn vastgesteld in mei, tenzij anders aangegeven.

HZPC streeft ernaar om certificaathouders op de lange en korte termijn een goed rendement te bieden door dividenduitkering en koersstijging. HZPC directeur Gerard Backx zegt: ”De koers van het HZPC-certificaat ontwikkelt zich bijzonder sterk. Dat weerspiegelt het grote vertrouwen dat de houders van de certificaten in de onderneming hebben.”

”De directie van HZPC verwacht dat de onderneming zich de komende jaren verder zal ontwikkelen. Dat betreft de versterking van de omzet binnen Europa, en groei in bestaande en nieuwe markten op andere continenten. HZPC ontwikkelt momenteel veel nieuwe, veelbelovende rassen en de verwachting is dat ook die lijn zich voortzet.”

De eerstvolgende beursdag organiseert HZPC op 8 mei 2015.

Lees hier het volledige Mediabericht – Koers HZPC-certificaat passeert de 100-eurogrens