Lancering Kennisconsortium Bodem & Bodembiodiversiteit

Lancering Kennisconsortium Bodem & Bodembiodiversiteit

Onlangs is in Friesland het Kennisconsortium Bodem gelanceerd. Hierin bundelen Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Wetsus, Ecostyle, het Louis Bolk Instituut, van Iperen, Aequator, HLB, Bioclear, LTO Noord en de gemeente Ooststellingwerf hun krachten op het gebied van bodemonderzoek.

Om zo goed mogelijk te kunnen samenwerken wordt op het Ecommunitypark in Oosterwolde een Kenniscentrum Bodem opgericht. Hier gaan de partijen onderzoek doen naar de verschillende bodemtypen in Nederland. Doel is een bodembeleid te ontwikkelen dat zowel gezond is voor de ondergrond als voor de landbouwsector.

Bron: AgriHolland